Faze programa

Utjecaj na tjelesnu masu može biti brz i jednostavan kroz samo dvije faze!

Pokreni se!

Proaktivno gubi tjelesnu masu uz zamjenu dvaju glavnih dnevnih obroka s dva B.Fit zamjenska obroka u sklopu energetski ograničene dijete.

2 zamjenska obroka + 3 uobičajena obroka + 2L vode ili nezaslađenog čaja + tjelovježba

Ilustracija prve faze

Tijek i ciljevi faze

Ova faza programa koncipirana je na način da zadovoljava osnovne potrebe za svim nutrijentima, a energetski unos je takav da omogućava proaktivan gubitak tjelesne mase. Dnevni jelovnik sastoji se od tri uobičajena obroka i 2 zamjenska obroka.

Preporuča se provođenje ove faze do željenog smanjenja tjelesne mase te se nakon toga predlaže krenuti u drugu fazu “Zadrži dobre navike!

Preporuka je da se konzumiraju 2 zamjenska B.Fit obroka uz tri uobičajena obroka koje pripremite prema pripadajućim nutritivno balansiranim receptima. Obroke rasporedite za konzumaciju u pravilnim razmacima od 3 sata. Preporuča se unositi najmanje 2 L vode ili nazaslađenog čaja uz primjerenu fizičku aktivnost.

Nutritivno uravnoteži jelovnici – Faza “Pokreni se!”

Savjeti za kretanje – Faza “Pokreni se!”


Važna napomena

Zamijenite dva glavna dnevna obroka B.Fit zamjenskim obrocima za kontrolu tjelesne težine u sklopu energetski ograničene dijete kako bi pridonijeli gubitku tjelesne težine. Proizvod je koristan u svojoj namjeni samo kao dio energetski ograničene dijete te bi i druga hrana morala biti obvezan dio takve dijete. Vrlo je važno dnevno unositi dovoljne količine tekućine, odnosno najmanje 2 litre vode na dan.

Namijenjeno osobama starijim od 12 godina koje su pretile ili imaju prekomjernu tjelesnu težinu i namjeravaju smanjiti tjelesnu težinu. Nije prikladno za trudnice i dojilje. Osobe koje su pretile ili imaju prekomjernu tjelesnu težinu i namjeravaju smanjiti tjelesnu težinu, a imaju pridružene druge kronične nezarazne bolesti mogu koristiti proizvod samo uz prethodno savjetovanje s liječnikom ili drugim kvalificiranim stručnjakom. Ako se zamjenjuje više od dva obroka dnevno potrebno je prethodno se savjetovati s liječnikom ili drugim kvalificiranim stručnjakom.

Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.


B.Fit proizvodi

Detaljnije o proizvodima uključenim u ovu fazu programa pronađi klikom na link.

Jelovnik s receptima za fazu “Pokreni se!”

Ovdje pronađi jelovnik s receptima iz ove faze.

Zadrži dobre navike!

Održi poželjnu tjelesnu masu nakon gubitka tjelesne mase uz zamjenu jednog od glavnih dnevnih obroka jednim B.Fit zamjenskim obrokom u sklopu energetski ograničene dijete.

1 zamjenski obrok + 4 uobičajena obroka + 2L vode ili nezaslađenog čaja + tjelovježba

Ilustracija 4. faze

Tijek i ciljevi faze

Ova faza može biti nastavak prethodne faze smanjenja tjelesne mase ili može biti zasebna faza ukoliko imate zadovoljavajuću tjelesnu masu koju želite održati. Odnosno, ova faza ima cilj održavanja smanjene tjelesne mase postignute u prethodnom periodu i dugoročnu promjenu životnih navika.

Prehrana u ovoj fazi se bazira na 4 uobičajena obroka uz jedan zamjenski obrok što osigurava trajno održavanje poželjne tjelesne mase.

Preporuka je da se konzumra 1 zamjenski B.Fit obrok uz četiri uobičajena obroka koje pripremite prema pripadajućim nutritivno balansiranim receptima. Obroke rasporedite za konzumaciju u pravilnim razmacima od 3 sata. Preporuča se unositi najmanje 2 L vode ili nazaslađenog čaja uz primjerenu fizičku aktivnost.

Nutritivno uravnoteži jelovnici – Faza “Zadrži dobre navike!”

Savjeti za kretanje – Faza “Zadrži dobre navike!”


Važna napomena

Za održavanje tjelesne težine zamijenite dnevno jedan od glavnih obroka B.Fit zamjenskim obrokom za kontrolu tjelesne težine. Proizvod je koristan u svojoj namjeni samo kao dio energetski ograničene dijete te bi i druga hrana morala biti obvezan dio takve dijete. Vrlo je važno dnevno unositi dovoljne količine tekućine, odnosno najmanje 2 litre vode na dan.

Namijenjeno osobama starijim od 12 godina koje su pretile ili imaju prekomjernu tjelesnu težinu i namjeravaju smanjiti tjelesnu težinu. Nije prikladno za trudnice i dojilje. Osobe koje su pretile ili imaju prekomjernu tjelesnu težinu i namjeravaju smanjiti tjelesnu težinu, a imaju pridružene druge kronične nezarazne bolesti mogu koristiti proizvod samo uz prethodno savjetovanje s liječnikom ili drugim kvalificiranim stručnjakom. Ako se zamjenjuje više od dva obroka dnevno potrebno je prethodno se savjetovati s liječnikom ili drugim kvalificiranim stručnjakom.

Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.


B.Fit proizvodi

Detaljnije o proizvodima uključenim u ovu fazu programa pronađi klikom na link.

Jelovnik s receptima za fazu “Zadrži dobre navike!”

Ovdje pronađi jelovnik s receptima iz ove faze.

Intenzivniji gubitak
tjelesne mase

Kod  osoba  koje imaju potrebu za intenzivnijim gubitkom tjelesne mase, odnosno u slučaju konzumacije više od dva zamjenska obroka dnevno, potrebno je prethodno savjetovanje s liječnikom.

Tijekom provedene kliničke studije u  DB Srebrnjak provođene su i intenzivnije faze gubitka tjelesne mase sa više od 2 zamjenska obroka dnevno (Intenzivna faza gdje su zamijenjeni svi obroci i Aktivna faza gdje su zamijenjena tri obroka).

Navedene faze dostupne su za provedbu uz konzultacije i nadzor liječnika. Za više informacija kontaktirajte nas.